Cursus huismus & gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling

Door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief.

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland..

Huismussen of gierzwaluwen in het plangebied? Menige ontwikkelaar zit met zijn handen in het haar en ecologen krabben zich achter de oren. Wat nu? Geen één situatie is hetzelfde en toch moet er een goede inschatting gemaakt worden, want op grond van de Flora- en faunawet genieten deze soorten een jaarrond bescherming. De huismus staat tevens op de Rode Lijst en de gierzwaluw solliciteert naar opname.

Met de ééndaagse cursus “Huismus & Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en bescherming van huismus en gierzwaluw samen kunnen gaan.

Vragen waar je gedurende de cursus antwoord op zal krijgen zijn o.a.:

–          Hoe werkt de huidige wetgeving op het gebied van bescherming van deze soorten?

–          Wanneer is er sprake van een overtreding?

–          Hoe bepaal ik de functie en essentie van een stuk leefgebied?

–          Wat is de impact van renovatie?

–          Hoe kan ik functionaliteit van het leefgebied behouden?

–          Hoe kan ik de draagkracht vergroten?

–          Hoe beoordeel ik de gunstige staat van instandhouding?

–          Welke onderzoeksmethoden kan ik gebruiken?

–          Wat is een soortenmanagementplan en wat heb ik er aan?

–          Hoe kan ik huismus- en gierzwaluwvriendelijk ontwikkelen?

–          Welke maatregelen moet ik zeker niet nemen?

Uiteraard gaan we in op het nieuwe beoordelingskader van de Flora- en faunawet.

Kennisniveau: Je hebt een basale ecologische kennis van beide soorten. De soortenstandaard Huismus en Gierzwaluw van het ministerie van EZ kan als basiskennis dienen. De cursus is geënt op deze soortenstandaard, maar richt zich op de praktische toepassing ervan.

 Doelgroepen: Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met huismus en/of gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die onderzoek doen, effecten van ingrepen op deze soorten inschatten, maatregelen bepalen om schade aan leefgebied te voorkomen of te verzachten, maar ook mensen of bedrijven die positieve maatregelen willen nemen om deze soorten te stimuleren. Tot deze mensen behoren o.a. (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus, medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat), maar ook natuurbeschermende organisaties (bijv. landschappen en landschapbeheerders), (landschaps-)architecten en bouworganisaties.

Datum: De cursus wordt gegeven op 31 maart 2015.

Bij voldoende interesse zal de cursus vaker worden gegeven. Nieuwe data zullen op de websites geplaatst worden.

Heb je interesse, maar kan je niet op de aangegeven datum, stuur ons een mail. Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe data.

Locatie: Zeist, kantoor Vogelbescherming Nederland

Kosten: € 395,- (excl. BTW) p.p. inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.

Meer informatie: Jarno Beijk, jarnobeijk@natuurinclusief.nl, 0545-286673

 Website: www.sovon.nl/cursussen, www.natuurinclusief.nl

Aanmelden:  Aanmelden kan via het aanmeldformulier tot 1 week voor de cursusdag. Het aantal deelnemers per cursus is beperkt, dus wees er snel bij.