Gebiedsgerichte aanpak soortbescherming

Een onooglijk woord voor zo’n prachtige formule. Een soortmanagementplan is een plan waarbij ruimtelijke ontwikkeling, beheer en economische groei gecombineerd worden met het behoud van één of meerdere plant- en/of diersoorten. Een soortmanagementplan is uitstekend geschikt voor een provincie, (deel-)gemeente of voor bedrijven die grote stukken grond in hun bezit hebben.

Het soortmanagementplan heeft veel overeenkomsten met de leefgebiedenbenadering. Echter, een soortmanagementplan is gericht op één of enkele beschermde soorten. Het toevallig meeliften van andere soorten is een prettig bijeffect, maar niet de insteek van het plan.
Voor het soortmanagementplan komen vooral soorten in aanmerking die (streng) beschermd zijn en snel tot conflictsituaties kunnen leiden bij ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld rugstreeppad, vleermuizen en ringslang.

In een soortmanagementplan worden maatregelen, gedragsregels en afspraken opgesteld om ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bescherming van betreffende soort(en) mogelijk te maken. Met een goed soortmanagementplan kan overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen worden of een generieke ontheffing worden verkregen. Dit voorkomt een hoop losse onderzoeken en procedures in het kader van de Flora- en faunawet. Gemeenten en provincies kunnen op deze wijze een gunstig klimaat creëren voor projectontwikkelaars die anders afgeschrikt zouden worden door beschermde soorten en de bijbehorende procedures.

Dit kan NatuurInclusief u bieden ten aanzien van het soortmanagementplan:

  • Projectmanagement: Een valkuil bij het ontwikkelen van een soortmanagementplan kan de betrokkenheid van veel verschillende partijen zijn. Daarentegen biedt het ook veel nieuwe mogelijkheden en kansen. Om al deze mogelijkheden en kansen te pakken en om valkuilen te omzeilen is een goede projectmanager nodig. NatuurInclusief kan voor u het projectmanagement op zich nemen. Mocht u liever zelf de touwtjes in handen houden, kunnen wij natuurlijk ook één of meerdere deelprojecten voor onze rekening nemen. Meer informatie over projectmanagement.
  • Advies: NatuurInclusief heeft een uitgebreide state-of-the-art kennis op het gebied van ecologie en natuur wet- en regelgeving. Wij kunnen u dus op verschillende manieren van dienst zijn. Zo kunnen wij de ecologische kansen in kaart brengen voor uw project of een betrouwbare gesprekspartner zijn met betrekking tot de vele groene wetten en regels. Meer informatie over advies.
  • Communicatie: Investeren in een soortmanagementplan kan niet zonder een goede communicatie. Al is het alleen al omdat een prachtig project als een soortmanagementplan alle aandacht en draagvlak verdient. NatuurInclusief kan u helpen bij het opstellen van een communicatieplan of bij de uitvoering daarvan. Meer informatie over communicatie.
  • Natuurfinanciering: NatuurInclusief kan non-profit organisatie op verschillende manieren ondersteunen bij het vinden van de juiste en voldoende financiering. Meer informatie over natuurfinanciering.