Ecologische quickscan

Een ecologische quickscan is een oriënterend onderzoek om te bepalen of een voorgenomen activiteit effect kan hebben op beschermde soorten en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.  Een quickscan bestaat uit een bureaustudie en een veldbezoek. Op basis hiervan wordt in kaart gebracht welke beschermde soorten verwacht worden (of niet kunnen worden uitgesloten) en welke impact de voorgenomen activiteit kan hebben op deze mogelijk aanwezige soorten. De bevindingen worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Dit resulteert in een rapportage waarin wordt beschreven welke vervolgstappen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld nader onderzoek of het nemen van maatregelen.

Een ecologische quickscan is een belangrijke eerste stap om zorgvuldig om te gaan met de Wet natuurbescherming. Het is daarom belangrijk om zo’n quickscan zo vroeg mogelijk in het proces te laten uitvoeren, zodat onaangename vertragingen voorkomen gaan worden.

Wilt u meer informatie over een quickscan of wilt een vrijblijvende offerte? Neemt u gerust contact met ons op.