Nieuwe gevleugelde bezoeker kantoortuin

In de donkere maanden van het jaar wordt de voedertafel in de kantoortuin van NatuurInclusief druk bezocht. Doorgaans zijn de stamgasten merel, koolmees, pimpelmees, glanskop, grote bonte specht, huismus, ringmus, heggenmus, roodborst, kauw, gaai, spreeuw, houtduif, turkse tortel, vink, groenling, sperwer, goudvink, keep, ekster en boomklever.

Zo af en toe word je in de winter verrast door een spontane bezoeker. Een groepje sijsjes, een bende puttertjes, een clubje barmsijsjes of een solitaire kuifmees. Af en toe duikt er een roek op bij de voedertafel.

Vanochtend werden we vereerd met een bezoek van een appelvink. Nog niet eerder was deze forse vinkensoort door ons in de kantoortuin gezien. Ze bleef lang genoeg zitten om wat foto’s door het raam te kunnen schieten.

Op zulke momenten laat je spontaan al je werk uit handen vallen. Geluk zit in kleine dingen.

We zijn benieuwd wat de volgende nieuwe bezoeker zal zijn?