Projecten

Advies

Advies in de Wet natuurbescherming

Bij ruimtelijke ingrepen kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet verplicht vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen geen aanwezige beschermde plant- of diersoorten en groei- of verblijfplaatsen aantasten. Dit traject kan de volgende stappen doorlopen:

  • Natuurtoets
  • Aanvullend ecologisch onderzoek
  • Ontheffingaanvraag
  • Ecologisch werkprotocol
  • Mitigatie en/of compensatie maatregelen

Wij kunnen u geheel ontzorgen op alle bovenstaande gebieden, dit hebben wij bijvoorbeeld ook gedaan voor ZOWonen in Amstenrade.

Project Gijselaar, Amstenrade

ZOwonen is voornemens het terrein van Cicero en ZOwonen gelegen aan de Gijselaar her in te richten. ZOwonen heeft NatuurInclusief ingeschakeld om de benodigde onderzoeken uit te voeren m.b.t. de Wet natuurbescherming. NatuurInclusief heeft onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden, zoals leeuwenklauw en ruw parelzaad, iepenpage, sleedoornpage, ransuil maar uit huismus en gierzwaluw en verblijfplaatsen en essentieel leefgebied van vleermuizen.

Voor dit project hebben wij de opdrachtgever volledig kunnen ontzorgen met een natuurtoets en aanvullend onderzoek maar ook een ontheffingsaanvraag Wnb en het uitvoeren van maatregelen en de bijbehorende ecologische begeleiding.

Onderzoek naar eitjes van sleedoornpage

Heeft u interesse in advies in het kader van de Wnb? Neem gerust contact met ons op.

Projecten details