Projecten

Natuurherstel Stelkampsveld

Stelkampsveld: interessant voor boomkikker

In het Natura 2000-gebied Stelkampsveld (tussen Barchem en Borculo, Achterhoek) wordt gewerkt aan natuurherstel en het versterken van de biodiversiteit. Om de natuur te behouden en versterken worden maatregelen getroffen tegen de gevolgen van stikstofuitstoot, verdroging en versnippering.  NatuurInclusief is betrokken bij dit project en verzorgd de ecologische begeleiding.

Gedurende de herstelwerkzaamheden zijn afgelopen weken ook voormalige landbouwpercelen rondom het gebied aangepakt die dienen als bufferzone rondom de kwetsbare kern. De voedselrijke toplaag is afgegraven en er zijn enkele omliggende watergangen gedempt. Spoedig wordt ook de grondwaterstand verhoogd. Door het creëren van enkele laagtes ontstaan er poelen die in de zomer deels droogvallen en zo perfect kunnen fungeren als voortplantingswater voor de boomkikker. De boomkikker is al op zeer korte afstand van het gebied aanwezig. Het is nu een kwestie van tijd voordat hier de eerste mannetjes van zich gaan laten horen

Boomkikkers – hoeveel tel jij er?

De zonnige struweelranden en eeuwenoude houtwallen rondom het perceel blijven intact, omdat deze plekken hoge natuurwaarden hebben en fungeren als landhabitat voor boomkikker.

Struweel geschikt voor boomkikker

NatuurInclusief heeft veel ervaring met het uitvoeren van ecologische begeleiding. Kunt u onze hulp gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op!

Projecten details