NatuurInclusief

Projecten

Onderzoek

Indien uit een natuurtoets naar voren is gekomen dat beschermde natuurwaarden niet uit te sluiten zijn, is aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk. Hieronder een aantal voorbeelden van projecten waar wij aanvullend onderzoek hebben uitgevoerd, zoals:

U kunt klikken op de bovenstaande onderwerpen om direct naar het project te gaan. 

Projecten details