Projecten

Vleermuizen

Indien uit een natuurtoets naar voren is gekomen dat beschermde natuurwaarden niet uit te sluiten zijn, is aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk. Hieronder een voorbeeld van een project waar wij aanvullend onderzoek naar vleermuizen hebben uitgevoerd:

Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek met batdetector

In Nederland komen 18 vleermuissoorten voor en deze zijn allen strikt beschermd onder de Wet natuurscherming. Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar veelal verschillende verblijfplaatsen, elk met hun eigen functie. Alle verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing Artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming.

Bij ruimtelijke ingrepen wordt op basis van een natuurtoets de aanwezige vleermuispotenties bepaald. Indien negatieve effecten op voorhand niet zijn te voorkomen, wordt aanvullend vleermuizenonderzoek geadviseerd.

Onderzoeksinspanning

De precieze onderzoeksperioden voor aanvullend vleermuisonderzoek zijn afhankelijk van de te verwachten soorten en functies. Maar op basis van het vleermuisprotocol vindt onderzoek normaliter plaats in twee perioden:

  • Zomer- en kraamperiode 15 mei – 15 juli
  • Paar- en massa winterperiode 15 augustus – 10 september

Tijdens het vleermuisonderzoek wordt gekeken of er verblijfplaatsen, belangrijke vliegroutes en/of foerageergebieden aanwezig zijn. Voor het reguliere vleermuisonderzoek wordt gebruik gemaakt van een batdetector Pettersson M500-384.

Vleermuisonderzoek project Mooiland

NatuurInclusief voert jaarlijks diverse vleermuisonderzoeken uit voor diverse opdrachtgevers. Sinds 2017 voeren wij grootschalig vleermuisonderzoek uit voor in het kader van grote onderhouds- en renovatiewerkzaamheden van o.a. Woningcorporatie Mooiland.

Vleermuisonderzoek project Mooiland

Alleen al voor het project Mooiland hebben we in de afgelopen 3 jaar gemiddeld op jaarbasis op 23 plaatsen in 79 deelgebieden ruim 395 onderzoeksrondes uitgevoerd.

Voor meer informatie naar vleermuisonderzoek, neem gerust contact met ons op!

Projecten details