Berichten

Figuur 1 (v.l.n.r.) Winterschlafkast Stroble, monitoring vleermuiskasten en Brandts’ vleermuis (bron: Saxifraga-Mark Zekhuis)

Bijzondere waarneming: Brandts’ vleermuis in vleermuiskast!

In de omgeving van Varsseveld, in een bos van Staatsbosbeheer, hangen diverse vleermuiskasten ter compensatie van een paarverblijfplaats van de rosse vleermuis (Nyctalus noctula). In de winter van 2020-2021 kwam naar voren dat een bijzondere gast gebruik heeft gemaakt van één van deze vleermuiskasten. Uit DNA-onderzoek van aangetroffen keutels is namelijk gebleken dat de Brandts’ vleermuis (Myotis brandtii) onderkomen heeft gevonden in een houtbeton vleermuiskast (fabrikant Strobel). Dit is een bijzondere waarneming aangezien deze soort nog niet eerder met zekerheid in de directe omgeving is aangetroffen. Daarnaast komt het zelden voor dat Brandts’ vleermuizen in vleermuiskasten worden aangetroffen. De soort is op basis van geluid en uitwendige kenmerken namelijk zeer moeilijk te onderscheiden van de baardvleermuis (Myotis mystacinus) maar omdat er hier sprake is van DNA-onderzoek kan de soort met 100% zekerheid worden vastgesteld.

Achtergrond
In kader van het verbreden en verleggen van de N18 heeft NatuurInclusief in opdracht van Rijkswaterstaat vleermuisonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen in de te kappen bomen. Als compensatie van één paarverblijfplaats van de rosse vleermuis zijn tien speciale ‘Winterschlafkasten’ vleermuiskasten opgehangen. Het is gebruikelijk om voor paarverblijfplaatsen vleermuiskasten te plaatsen die ook gebruikt kunnen worden in de winterperiode. Vanaf 2017 voert NatuurInclusief monitoring uit of deze voorzieningen ook daadwerkelijk gebruikt worden. Enkele vleermuiskasten worden gebruikt door de gewone dwergvleermuis en sinds dit jaar wordt 1 kast dus ook door de Brandts’ vleermuis gebruikt. Rosse vleermuis is helaas nog niet aangetroffen. Het kan echter een paar jaar duren voordat ook de rosse vleermuis de voorzieningen ontdekt heeft.

Bovenste figuur (v.l.n.r.) Winterschlafkast Stroble, monitoring vleermuiskasten en Brandts’ vleermuis (bron Brandts’ vleermuis: Saxifraga-Mark Zekhuis)