NatuurInclusief biedt verschillende type cursussen aan op het gebied van natuurwetgeving en natuurbeleid. Sommige cursussen gaan in op de bescherming van en omgang met specifieke soortgroepen bij ruimtelijke ingrepen. Andere cursussen gaan juist in op de volledige breedte van de natuurwetgeving. Zo bieden wij een cursusprogramma aan dat aansluit op de behoefte van de markt. De cursussen zijn allemaal cursussen op maat, waarbij leerdoelen, vragen en casussen van de cursisten mede de inhoud bepalen.

Beginnerscursus

Bij iedere ingreep in het ruimtelijk domein kunnen effecten optreden op de natuur. Een deel van deze natuur is beschermd, waardoor er regels gebonden kunnen zijn aan de uitvoering van bepaalde ingrepen. Zo zijn er in Nederland bepaalde gebieden, soorten en houtopstanden beschermd volgens internationale en nationale regels. Maar welke beschermde waarden zijn er en hoe zijn deze beschermd? Hoe kom je erachter welke waarden beschermd zijn in de invloedsfeer van een project? Kan je een ingreep zomaar uitvoeren of is daar een natuurtoestemming voor nodig in de vorm van een vergunning of ontheffing? Zijn er ook vrijstellingen van de vergunning- of ontheffingsplicht? En wat komt er kijken bij een aanvraagprocedure?

In de cursus natuurwetgeving voor beginners zal globaal de hoofdlijnen van de natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland worden uitgelegd. Zo wordt onder meer de Wet natuurbescherming en de WABO behandeld. Ook zal worden ingegaan op het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Ook zal kort worden ingegaan op welke wijze de natuurwetgeving wordt opgenomen in de aankomende Omgevingswet.  De cursus is bedoeld voor leken en junioren van:

  • Adviesbureaus en ingenieursbureaus,
  • Terrein Beherende Organisaties (TBO’s),
  • Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s),
  • Wooncorporaties,
  • Bouworganisaties,
  • Gemeenten,
  • Provincies,
  • Omgevingsdiensten,
  • Waterschappen en andere (semi-)overheden.

De cursus duurt 1 dag (8 uur) en bestaat uit een mengeling van theoretische en praktijkgerichte blokken. Deelnemers krijgen, naast de handouts van de presentaties, een certificaat van deelname en een usb met achtergrondinformatie. Op deze usb staat onder meer een cursustekst waarin alle behandelde stof nog eens goed uitgeschreven staat, zodat cursisten een naslagwerk hebben om op terug te kunnen vallen.

Datum: 13 januari 2022 (VOL)8 maart 2022

Duur: 1 volle dag, inclusief lunch.

Locatie: Wordt nader bepaald. In ieder geval op een centrale locatie in Nederland dat goed bereikbaar is met de auto en het openbaar vervoer. Uiteraard wordt er tijdens de cursus rekening gehouden met de geldende Corona-maatregelen.

Kosten: € 475,- excl. BTW. Bij directe aanmelding voor de vervolgcursus 10 % korting.

Minimaal aantal deelnemers: 6 personen

Aanmelden: stuur uw gegevens naar info@natuurinclusief.nl

Meer informatie: Sander Hunink –  info@natuurinclusief.nl – 0545-723032

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.