NatuurInclusief biedt verschillende type cursussen aan op het gebied van natuurwetgeving en natuurbeleid. Sommige cursussen gaan in op de bescherming van en omgang met specifieke soortgroepen bij ruimtelijke ingrepen. Andere cursussen gaan juist in op de volledige breedte van de natuurwetgeving. Zo bieden wij een cursusprogramma aan dat aansluit op de behoefte van de markt. De cursussen zijn allemaal cursussen op maat, waarbij leerdoelen, vragen en casussen van de cursisten mede de inhoud bepalen.

Gevorderdencursus

Voor iedereen die kennis heeft gemaakt met de natuurwetgeving en het natuurbeleid, maar zich verder wil verdiepen, is deze cursus natuurwetgeving voor gevorderden een aanrader. In de cursus zullen belangrijke onderdelen van de heersende natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland nader worden uitgelegd. Onder meer aan de hand van jurisprudentie zullen de ‘grijze’ gebieden in de natuurwetgeving worden verkend. Denk daarbij aan onderwerpen als de definitie van een project, wanneer er sprake is van een significant negatief effect, het verschil en de inhoud van een voortoets en een passende beoordeling, de toetsing aan het effect van stikstof, de werkwijze van externe saldering, de definitie van verbodsbepalingen (bijvoorbeeld: wat is een nest, voortplantingsplaats of rustplaats?), de definitie van mitigatie en compensatie, hoe je je houdt aan een gedragscode, wat wordt er verstaan onder een soortenmanagementsplan, etc. De cursus is bedoeld voor medewerkers van:

  • Adviesbureaus en ingenieursbureaus,
  • TerreinBeherende Organisaties (TBO’s),
  • Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s),
  • Wooncorporaties,
  • Bouworganisaties,
  • Gemeenten,
  • Provincies,
  • Omgevingsdiensten,
  • Waterschappen en andere (semi-)overheden.

De cursus duurt 1 dag (8 uur, inclusief koffie/thee en lunch) en bestaat uit een mengeling van theoretische en praktijkgerichte blokken. Deelnemers krijgen, naast de handouts van de presentaties, een certificaat van deelname en een usb met achtergrondinformatie. Op deze usb staat onder meer een cursustekst waarin alle behandelde stof nog eens goed uitgeschreven staat, zodat cursisten een naslagwerk hebben om op terug te kunnen vallen.

Datum: 27 januari 2022 (VOL) en 7 april 2022

Duur: 1 volle dag, inclusief lunch.

Locatie: Wordt nader bepaald. In ieder geval op een centrale locatie in Nederland dat goed bereikbaar is met de auto en het openbaar vervoer. Uiteraard wordt er tijdens de cursus rekening gehouden met de geldende Corona-maatregelen.

Kosten: € 495,- excl. BTW of als u de beginnerscursus hebt gevolgd 10% korting.

Minimaal aantal deelnemers: 6 personen.

Aanmelden: Stuur uw gegevens naar info@natuurinclusief.nl 

Meer informatie: Sander Hunink –  info@natuurinclusief.nl – 0545-723032

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.