NatuurInclusief biedt verschillende type cursussen aan op het gebied van natuurwetgeving en natuurbeleid. Sommige cursussen gaan in op de bescherming van en omgang met specifieke soortgroepen bij ruimtelijke ingrepen. Andere cursussen gaan juist in op de volledige breedte van de natuurwetgeving. Zo bieden wij een cursusprogramma aan dat aansluit op de behoefte van de markt. De cursussen zijn allemaal cursussen op maat, waarbij leerdoelen, vragen en casussen van de cursisten mede de inhoud bepalen.

Verdiepingscursus 

Voor gevorderden en experts op het gebied van natuurwetgeving wordt er een verdiepingscursus aangeboden. De cursus behandeld specifieke vragen van cursisten waarbij we écht de diepte in gaan van het onderwerp aan de hand van de uitleg van de Europese Commissie in guidance documenten, de uitleg door de wetgever volgens de parlementaire geschiedenis van de wet en relevante jurisprudentie en ecologie.

Vragen die onder andere aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat wordt precies verstaan onder de bescherming van rustplaatsen van vogels (art. 3.1, lid 2)?
  • Moet cumulatie worden meegenomen in de toetsing met betrekking tot de soortenbescherming?
  • Hoe bepaal je in hoeverre een effect dat leidt tot significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied?

Daarnaast kunnen ook specifieke casussen van cursisten worden ontleed en behandeld, maar bijvoorbeeld ook vragen over bepaalde uitspraken of provinciaal beleid. De cursus duurt maximaal een halve dag (4 uur, inclusief koffie/thee).

Datum: 10 februari 2022

Duur: halve dag van 13:00 – 17:00 uur

Locatie: Wordt nader bepaald. In ieder geval op een centrale locatie in Nederland dat goed bereikbaar is met de auto en het openbaar vervoer. Uiteraard wordt er tijdens de cursus rekening gehouden met de geldende Corona-maatregelen.

Kosten: € 375,- excl. BTW.

Minimaal aantal deelnemers: 6 personen.

Meer informatie: Sander Hunink –  info@natuurinclusief.nl – 0545-723032

Aanmelden: Stuur uw gegevens naar info@natuurinclusief.nl.

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.