NatuurInclusief biedt verschillende type cursussen aan op het gebied van natuurwetgeving en natuurbeleid. Sommige cursussen gaan in op de bescherming van en omgang met specifieke soortgroepen bij ruimtelijke ingrepen. Andere cursussen gaan juist in op de volledige breedte van de natuurwetgeving. Zo bieden wij een cursusprogramma aan dat aansluit op de behoefte van de markt. De cursussen zijn allemaal cursussen op maat, waarbij leerdoelen, vragen en casussen van de cursisten mede de inhoud bepalen.

Cursus ‘Actualiteiten rondom Natuurwetgeving’

De cursus “Actualiteiten rondom Natuurwetgeving” heeft als doel om cursisten bij te praten op het gebied van recente ontwikkelingen met betrekking tot natuurbescherming als gevolg van jurisprudentie en veranderde of nieuwe wetgeving en beleid. De cursusinhoud is dus afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen, waardoor het programma minder vast staat dan de andere cursussen. Per cursus zal worden gekeken naar recente ontwikkelingen en specifieke vragen van cursisten. De cursus wordt twee keer per jaar gehouden, namelijk in april en oktober. In 2021 wordt de cursus eenmalig in november gehouden i.v.m. de huidige omstandigheden en ontwikkelingen.

Datum: nader te bepalen

Duur: halve dag van 13:00 – 17:00 uur, aansluitend een netwerkborrel.

Locatie: Wordt nader bepaald. In ieder geval op een centrale locatie in Nederland dat goed bereikbaar is met de auto en het openbaar vervoer. Uiteraard wordt er tijdens de cursus rekening gehouden met de geldende Corona-maatregelen.

Kosten: € 275,- excl. BTW.

Minimaal aantal deelnemers: 5 personen

Aanmelden: Stuur uw gegevens naar  info@natuurinclusief.nl 

Meer informatie: Sander Hunink –  info@natuurinclusief.nl – 0545-723032

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.