Cursus natuurwetgeving

NatuurInclusief biedt verschillende type cursussen aan op het gebied van natuurwetgeving en natuurbeleid. Sommige cursussen gaan in op de bescherming van en omgang met specifieke soortgroepen bij ruimtelijke ingrepen. Andere cursussen gaan juist in op de volledige breedte van de natuurwetgeving. Zo bieden wij een cursusprogramma aan dat aansluit op de behoefte van de markt. De cursussen zijn allemaal cursussen op maat, waarbij leerdoelen, vragen en casussen van de cursisten mede de inhoud bepalen.

NatuurInclusief biedt de volgende cursussen natuurwetgeving aan :

De bovenstaande cursussen bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof.

Voor meer informatie kunt u het best contact opnemen met Sander Hunink en vraag naar de mogelijkheden.