Berichten

Nieuwe natuur creëren en bestaande natuur versterken

In één van de weinige Natura 2000-gebieden die de Achterhoek rijk is, verzorgt NatuurInclusief in samenwerking met Staatsbosbeheer de ecologische begeleiding gedurende de herstelwerkzaamheden van de uitvoerder.

Het Stelkampsveld is een bijzonder natuurgebied met fauna als boomkikker, kamsalamander, levendbarende hagedis, grauwe klauwier en kleine ijsvogelvlinder en flora als klokjesgentiaan, parnassia, wolfsklauwmos en welriekende nachtorchis. Omdat het Stelkampsveld al gedurende lange tijd kampt met de gevolgen van verdroging en stikstofuitstoot, zijn de laatste twee jaar herstelmaatregelen uitgevoerd zoals het afgraven van de voedselrijke bodemlaag, het dempen van sloten, het creëren van laagtes en uiteindelijk het verhogen van het waterpeil. Ook zijn er rondom het Stelkampsveld nieuwe agrarische percelen aangekocht waar de voedselrijke grond is afgegraven en niet zonder resultaat: de eerste boomkikkers zijn inmiddels gehoord en de vegetatie schiet uit de grond! Naar verwachting worden de laatste werkzaamheden eind 2021 afgerond, kom daarna een kijkje nemen in deze natuurparel van de Prachterhoek!

Ook interesse in ecologische begeleiding voor uw project? Neem contact op met NatuurInclusief en vraag naar de mogelijkheden.

Bekijk hier het bericht op Nature Today (17-09-2021).