Berichten

Onze nieuwe collega: Lana

Vanaf begin februari 2021 komt Lana Scheers ons team versterken. In 2018 heeft ze haar studie Diermanagement afgerond aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden. Lana heeft ervaring met het uitvoeren van onderzoeken naar diverse soorten zoals naar vleermuizen, huismuis, gierzwaluw maar ook roofvogels, hazelworm, levendbarende hagedis en ringslang. Zij heeft ook gewerkt aan zoogdieronderzoek met wildcamera’s en biometrisch onderzoek van herpetofauna en vogels. Als afronding van haar studie heeft ze gekeken naar de relatie tussen de Grijze duinen en de konijnenpopulatie op Schiermonnikoog en een advies uitgebracht aan de Provincie Friesland en Natuurmonumenten. Naast onderzoek in Nederland, reist ze ook graag af naar het buitenland. Daarbij heeft ze in Peru bijdrage geleverd aan onderzoek naar o.a. vogels, reptielen en amfibieën, vlinders en diverse primaten.

De afgelopen twee jaar heeft ze ervaring opgedaan als ecoloog en verdiept in de Wet natuurbescherming, veldwerk en diverse onderzoeken. Al deze ervaring neemt ze graag mee nu ze aan de slag gaat bij ecologisch advies- en projectbureau NatuurInclusief als Junior Adviseur Ecologie.

“Ik heb NatuurInclusief leren kennen als een jong bedrijf waar een prettige informele sfeer hangt waar je je gelijk op je gemak voelt. Het mooie vind ik dat er hier oog is voor de ecologie én het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van de biodiversiteit. Een mooie combinatie wat in mijn ogen onmisbaar is in dit werkveld”.

Lana gaat zich inzetten voor projecten in het kader van de Wet natuurbescherming, veldwerk en het schrijven van rapportages.

Samen met haar vriend en puppy Kyan van 1 jaar woont ze in Laren en is ze in haar vrije tijd graag te vinden in het bos. Het liefst gaat ze lekker wandelen of paardrijden. Als er tijd over is gaat ze graag met haar camera op pad om foto’s te maken van vogels of vlinders die ze onderweg tegenkomt.