Soortmanagementplan

Geschikt voor provincies, (deel-)gemeente, woningbouwverenigingen of voor bedrijven met groot grondbezit.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het vanzelfsprekend dat er onderzoek plaatsvindt en bij negatieve effecten ontheffing moet worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit zijn uitgebreide onderzoeken en lange procedures.

Een soortmanagementplan is een onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak. Het is een plan waarbij meer ruimte komt voor ruimtelijke ontwikkelingen maar daarnaast ook gezorgd wordt voor een betere bescherming van planten en dieren. Soorten die in aanmerking kunnen komen zijn (streng) beschermd en kunnen snel tot conflictsituaties leiden bij ruimtelijke ontwikkeling, zoals rugstreeppad, vleermuizen, gierzwaluwen en ringslang. In een soortmanagementplan staan maatregelen, gedragsregels en afspraken opgesteld om ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bescherming van betreffende soorten mogelijk te maken. Met een soortmanagementplan kan een generieke ontheffing worden verkregen en overtreding van de Wet natuurbescherming worden voorkomen.

Gemeenten en provincies kunnen op deze wijze een gunstig klimaat creëren voor projectontwikkelaars die anders afgeschrikt zouden worden door beschermde soorten en de bijbehorende procedures. Een soortmanagementplan zorgt ervoor dat er niet per ruimtelijke ontwikkeling een losse ontheffing aangevraagd hoeft te worden maar dat de initiatiefnemer beroep kan doen op een generieke ontheffing op gebiedsniveau. Een gebiedsontheffing wordt afgegeven door het bevoegd gezag voor doorgaans 10 jaar.

Dit kan NatuurInclusief u bieden ten aanzien van het soortmanagementplan:

Projectmanagement

Soortmanagementplannen bieden veel nieuwe mogelijkheden en kansen maar er zijn ook in veel gevallen veel verschillende partijen betrokken. Om dit in goede banen te leiden is een goede projectmanager nodig. NatuurInclusief kan voor u het projectmanagement van één of meerdere deelprojecten op zich nemen.

Advies

Wij hebben een uitgebreide state-of-the-art kennis op het gebied van ecologie en natuur wet- en regelgeving. Zo kunnen wij voor uw project de ecologische kansen in kaart brengen. Ook zijn wij een  betrouwbare gesprekspartner met betrekking tot de vele groene wetten en regels. Wij kunnen u dus op verschillende manieren van dienst zijn.

Communicatie

Investeren in een soortmanagementplan kan niet zonder een goede communicatie. Een soortmanagementplan verdient alle aandacht en draagvlak. Het is van belang dat alle partijen, zoals juristen, ecologen, de bouwsector en de woningbouwcorporaties samenwerken en dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een communicatieplan of bij de uitvoering daarvan.

Heeft u interesse in een soortmanagementplan? Neem gerust contact met ons op.