Cursus Steenuilen & Ruimtelijke Ontwikkeling

Door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief.

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en STONE Steenuilenoverleg Nederland (www.steenuil.nl).

Steenuilen in het plangebied? Menige ontwikkelaar zit met zijn handen in het haar en ecologen krabben zich achter de oren. Wat nu? Geen één situatie is hetzelfde en toch moet er een goede inschatting gemaakt worden, want op grond van de Flora- en faunawet geniet de steenuil een jaarrond bescherming.

Met de ééndaagse cursus “Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en steenuilbescherming samen kunnen gaan.

Vragen waar je gedurende de cursus antwoord op zal krijgen zijn o.a.:

  • Hoe bepaal ik de functie en essentie van een stuk leefgebied?
  • Wat is de impact van wegen?
  • Hoe kan ik functionaliteit van het leefgebied behouden?
  • Hoe kan ik de draagkracht vergroten?
  • Hoe beoordeel ik de gunstige staat van instandhouding?
  • Welke onderzoeksmethoden kan ik gebruiken?
  • Hoe maatregelen uit te voeren?
  • Hoe nu verder met de uitspraak van de RvS?
  • Welke maatregelen moet ik zeker niet nemen?

Uiteraard gaan we in op de consequenties van de uitspraak van de Raad van State (201104545/1/A3, 11 juni 2012) en hoe daar mee om te gaan. Deze uitspraak maakt het werken zonder ontheffing (of met een positieve afwijzing) lastiger dan voorheen.

Kennisniveau: Je hebt een basale ecologische kennis van steenuil. De soortenstandaard Steenuil van het ministerie van EL&I, die later dit jaar gepubliceerd zal worden, kan als basiskennis dienen. De cursus is geënt op deze soortenstandaard, maar richt zich op de praktische toepassing ervan.

Doelgroepen: Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met steenuil en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die onderzoek doen, effecten van ingrepen op steenuilen inschatten, maatregelen bepalen om schade aan steenuilleefgebied te voorkomen of te verzachten. Tot deze mensen behoren (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus, medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat), maar ook natuurbeschermde organisaties (bijv. landschappen en landschapbeheerders).

Datum: Op dit moment is er nog geen nieuwe datum geprikt voor deze cursus. De intentie is om de cursus te organiseren in het najaar/ winter 2014.

Heb je interesse, maar kan je niet op de aangegeven data, stuur ons een mail. Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe data.

Locatie: Nijmegen, Natuurplaza

Kosten: € 395,- (excl. BTW) p.p. inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.

Meer informatie: Jarno Beijk, jarnobeijk@natuurinclusief.nl, 0545-286673

Website: www.sovon.nl/steenuilcursuswww.natuurinclusief.nl

Aanmelden:  Aanmelden kan via het aanmeldformulier tot 4 dagen voor de cursusdag. Het aantal deelnemers per cursus is beperkt, dus wees er snel bij.

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.