ONDERZOEK

Lees meer

UITVOERING

Lees meer

ADVIES

Lees meer

CURSUSSEN

Lees meer

Over NatuurInclusief

NatuurInclusief werkt landelijk op projectbasis zowel in opdracht van derden als in eigen beheer. Onze expertise reikt van ecologisch onderzoek tot advies en natuurwetgeving. In het kader van (bij)scholing biedt NatuurInclusief jaarlijks cursussen aan hoe om te gaan met beschermde diersoorten, zowel aan studenten als professionals.

Kennisloket natuurwetgeving

Het Kennisloket is bedoeld om opdrachtgevers, cursisten maar ook andere adviesbureaus, terreinbeheerders en overheden te informeren over de Nederlandse natuurwetgeving, met name gericht op de gebiedsbescherming en soortenbescherming. Met de informatie in het Kennisloket wordt een zo objectief en volledig beeld geschetst van de verschillende aspecten van de natuurbescherming in Nederland. Hier wordt het juridische kader en de ecologie helder uiteen gezet voor toepassing in de praktijk.

PROJECTEN

Innovatief, oplossingsgericht en deskundig!

Enkele van onze opdrachtgevers