Onderstaand vindt u een overzicht van interessante publicaties.

Wetenschappelijke artikelen & rapportages

Hunink, S. & Zollinger, R. (2021) Bescherming herpetofauna en vissen onder de Omgevingswet. Nummer 4, jaargang 23, december 2021 tijdschrift RAVON 83.
Hunink, S. (2021). De complexiteit van de bescherming van insecten. Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht. Nummer 4, augustus 2021/SDU. pag. 164-167.
Hunink, S. (2021). Uitzondering soortenbeschermingsverboden. Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht. Nummer 1, februari 2021/ SDU. pag. 13 – 21.


Podcasts

Instituut voor Bouwrecht de Podcast: Afl. 15 – Special over soortenbeschermingsrecht 2021 met Sander Hunink. Vanaf minuut: 17.57 min.