Welkom bij het Kennisloket natuurwetgeving van NatuurInclusief.

Het Kennisloket is opgezet om onze opdrachtgevers en cursisten te informeren over verschillende aspecten van de natuurwetgeving, met name met betrekking tot de gebiedsbescherming en soortenbescherming. Het Kennisloket is daarnaast ook vrij te gebruiken voor andere geïnteresseerden, waaronder adviesbureaus, terreinbeheerders en overheden. De producten op het Kennisloket beogen een zo objectief en volledig beeld te schetsen van de verschillende aspecten van de natuurbescherming in Nederland. Daarbij wordt zoveel mogelijk gepoogd om zowel het juridische kader en de ecologie helder uiteen te zetten voor toepassing in de praktijk. Er wordt verwezen naar officiële stukken en relevante jurisprudentie, zodat de informatie in de producten kan worden nagezocht. Daardoor zijn de producten ook relevant voor juristen en advocaten. De producten kunnen vrij worden gebruikt, mits onder bronvermelding.

Naast de producten van NatuurInclusief zijn ook een aantal artikelen geplaatst afkomstig van Sander Hunink (Adviseur natuurbeschermingsrecht NatuurInclusief). In deze artikelen zijn in meer detail bepaalde onderwerpen van de natuurwetgeving in Nederland nader uitgewerkt.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over het Kennisloket of over de natuurwetgeving, kunt u bellen of mailen naar Sander Hunink

De informatie in het kennisloket wordt regelmatig vernieuwd aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. Op deze manier bevatten de producten zo actueel mogelijke informatie.

Artikelen

Bewezen effectieve maatregelen: utopie of Walhalla?
Door Sander Hunink, Erik Korsten en Eva Henrard. Gepubliceerd december 2022,  in tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Bepaling staat van instandhouding van soorten
Door Sander Hunink. Gepubliceerd oktober 2022, in tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

De bescherming van rustplaatsen van vogels 
Door Sander Hunink. Gepubliceerd augustus 2022, in tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Bescherming herpetofauna en vissen onder de Omgevingswet
Door Sander Hunink & Ronald Zollinger in tijdschrift RAVON 83, december 2021, jaargang 23, nummer 4.

Gedragscode ‘Natuurinclusief renoveren’ niet richtlijnconform
Door Jacqueline Zijlmans & Sander Hunink in oktober 2021 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Hunink, S. (2021). De complexiteit van de bescherming van insecten. Tijdschrijft Natuurbeschermingsrecht nummer 4, augustus 2021/SDU. pag. 164-167.

Uitzondering soortenbeschermingsverboden
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in februari 2021 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

De (te?) beperkte bescherming van soorten op grond van artikel 3.10 Wnb
Door Sander Hunink (Ecologica), Luuk Boerema (Boerema & Van den Brink) en Niels Jeurink (Tauw). Gepubliceerd in juni 2019 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Komt decentralisatie de natuurbescherming ten goede?
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in december 2018 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

De nieuwe natuurwet: gevolgen voor RAVON en vrijwilligers
Door Sander Hunink & Ronald Zollinger. Gepubliceerd in december 2016 in Tijdschrift RAVON.

Wet Natuurbescherming in de praktijk
Door Sander Hunink. Gepubliceerd in december 2017 in Zoogdier.

Worden mitigatie en compensatie voldoende juridisch gewaarborgd in Wnb-ontheffingen?
Door Sander Hunink (Ecologica) en Dimphina Riemer (ECOquickscan). Gepubliceerd in september 2019 in Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht.

Interviews

Sander Hunink (NatuurInclusief) over natuurinclusief renoveren: ‘Duurzaamheid vs. ecologie? Onzin
Door NL Greenlabel. Gepubliceerd 5 mei 2021.

Interview Sander Hunink. De Nederlandse natuur wordt kapotbeheerd. ‘Het is een wonder dat er nog zoveel over is’.
Door Trouw. Gepubliceerd 19 april 2021

Instituut voor Bouwrecht de Podcast: Afl. 15 – Special over soortenbeschermingsrecht 2021 met Sander Hunink. Vanaf minuut: 17.57
Door Instituut voor Bouwrecht. Gepubliceerd maart 2021.

Heeft u een specifieke vraag in kader van Nederlandse natuurwetgeving? U kunt dan altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag verder!