Naast advies en onderzoek organiseert NatuurInclusief cursussen op het gebied van soortenkennis, natuurwetgeving in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. De cursussen zijn over het algemeen bedoeld voor ecologen, overheden en andere professionals. De cursussen hebben een hoog interactiegehalte en zijn praktisch ingericht met alledaagse casussen en discussies. Wij organiseren cursussen over diverse onderwerpen en werken daarbij regelmatig samen met deskundigen en specialisten. 

Voor deelname aan de cursussen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: Lees hier.

Aankomende cursussen:

  • Faunavoorzieningen – van nestkast tot vleermuistoren – 14 september 2023 Klik hier
  • Huismus en Gierzwaluw & Ruimtelijke ontwikkeling –  Klik hier
  • Kansen voor bomen met winst voor biodiversiteit Klik hier
  • Kleine marters en Wet natuurbescherming in praktijk Klik hier 
  • Natuurwetgeving:
    – Basiscursus Natuurwetgeving – 28 september 2023 Klik hier
    – Cursus natuurbescherming onder de Omgevingswet – 26 oktober 2023 Klik hier
  • Vleermuizen & Ruimtelijke ontwikkeling – 12 oktober 2023 Klik hier