Projecten

Kleine Marters

Hermelijn

Leefgebied van kleine marterachtigen hangt zeer sterk samen met de aanwezigheid van voldoende prooidieren en dekking. Over het algemeen hebben ze voorkeur voor kleinschalige, structuurrijke, extensief
beheerde, agrarische cultuurlandschappen met voldoende verbindende lijnvormige landschapselementen, dekking en de aanwezigheid van verblijfplaatsen en prooidieren. Het aanvullend onderzoek naar kleine marterachtigen richt zich op de aanwezigheid van kleine marterachtigen zoals wezel, hermelijn en bunzing in- en rondom het onderzoeksgebied. Wanneer deze soorten aanwezig zijn moet er van uit gegaan worden dat het leefgebied de volgende functies vervult:

  • Foerageergebied met voldoende dekking
  • Verbindingen met leefgebieden
  • Rust- en voortplantingsplaatsen

Indien uit de natuurtoets naar voren is gekomen dat meerdere soorten kleine marters niet uit te sluiten zijn, is aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk.

Methode

De inventarisatie naar kleine marters wordt uitgevoerd conform de ‘Handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming’ van de Zoogdiervereniging. We gebruiken normaliter een combinatie van methodes:

  • Wildcamera’s (met een jiggler met kattenvoer)
  • Mostela’s
  • Sporenbuizen

Het onderzoek wordt normaliter in de meest actieve periode (maart t/m augustus) van kleine marterachtigen uitgevoerd. De onderzoeksmaterialen staan dan 6 weken in het onderzoeksgebied. Indien dit niet mogelijk is, wordt de onderzoeksinspanning groter om zo de trefkans te vergroten. De onderzoeksmaterialen staan dan 12 weken in het onderzoeksgebied.

Onderzoek Glanerbeek

Voor een project aan de Glanerbeek hebben wij in 5 deelgebieden in een periode van 6 weken (juli-september) onderzoek uitgevoerd naar wezel, bunzing en hermelijn. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 5 cameravallen, 8 Mostela’s en 45 sporenbuizen. Tussentijds na drie weken zijn de camera’s uitgelezen en de sporenbuizen gecontroleerd op sporen. Op basis van het aanvullend onderzoek zijn in 3 deelgebieden bunzing en wezel aangetroffen.

Wezel in Mostela

Voor meer informatie over onderzoek naar kleine marters, neem gerust contact op.

Projecten details