Cursus

Basiscursus Natuurwetgeving

Bij iedere ingreep in het ruimtelijk domein kunnen effecten optreden op de natuur. Een deel van deze natuur is beschermd, waardoor er regels gebonden kunnen zijn aan de uitvoering van bepaalde ingrepen. Zo zijn er in Nederland bepaalde gebieden, soorten en houtopstanden beschermd volgens internationale en nationale regels. Maar welke beschermde waarden zijn er en hoe zijn deze beschermd? Hoe kom je erachter welke waarden beschermd zijn in de invloedsfeer van een project? Kan je een ingreep zomaar uitvoeren of is daar een natuurtoestemming voor nodig in de vorm van een vergunning of ontheffing? Zijn er ook vrijstellingen van de vergunning- of ontheffingsplicht? En wat komt er kijken bij een aanvraagprocedure?

Praktische informatie

Datum: 28 september 2023

Duur: 9:00 uur – 17:00 uur

Duur: 1 volle dag, inclusief lunch

Locatie: (onder voorbehoud) in de omgeving van Zutphen

Kosten: € 575,- excl. BTW. Bij directe aanmelding voor de vervolgcursus 10 % korting.

Minimaal aantal deelnemers: 6 personen

Aanmelden: stuur e-mail naar  info@natuurinclusief.nl (naam, contact- en factuurgegevens eventuele dieetwensen)

Dit wordt behandeld: 

In de Basiscursus natuurwetgeving worden globaal de hoofdlijnen uitgelegd van de natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland. Zo wordt onder meer de Wet natuurbescherming en de WABO behandeld. We richten ons in de cursus op de gebiedsbescherming (Natura 2000), passieve soortenbescherming en bescherming houtopstanden, waarbij de focus ligt op de toetsing van beheer, onderhoud, ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen aan deze beschermingsregimes. Ook behandelen we de beschermingsregime van het NatuurNetwerk Nederland (NNN).

De cursus wordt gegeven door Sander Hunink op HBO-niveau en is bedoeld voor leken en junioren van diverse achtergronden.

Voor wie is deze cursus geschikt:

 • Adviesbureaus en ingenieursbureaus
 • Terrein Beherende Organisaties (TBO’s)
 • Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s)
 • Wooncorporaties
 • Bouworganisaties
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Omgevingsdiensten
 • Waterschappen en andere overheden

Dit wordt niet behandeld:

Vanwege de complexiteit van de aankomende omgevingswet wordt deze niet behandeld in de basiscursus. De omgevingswet wordt behandeld in de vervolgcursus. Verder zullen de onderwerpen jacht, schade- en overlastbestrijding, en omgang exoten niet worden behandeld.

Maar… De basiscursus biedt voldoende inhoud en kennis die ook toegepast kan worden onder de relatief beleidsneutrale omgevingswet. Bij het naslagwerk ontvangt nadere informatie en toelichting over de omgevingswet, waaronder stroomschema’s en een overzicht van de natuurwetgeving onder de omgevingswet.

Naslagwerk 

De cursus duurt 1 dag (8 uur) en bestaat uit een mix van theorie en praktijk. We gaan met een casus aan de slag die deels buiten wordt uitgevoerd. Na afloop van de cursus krijg handig naslagwerk namelijk:

 • Hand-outs van de presentaties
 • USB met achtergrondinformatie & cursus tekst
 • Certificaat van deelname

Incompany

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.