Cursus

Basiscursus Natuurwetgeving

Bij iedere ingreep in het ruimtelijk domein kunnen effecten optreden op de natuur. Een deel van deze natuur is beschermd, waardoor er regels gebonden kunnen zijn aan de uitvoering van bepaalde ingrepen. Zo zijn er in Nederland bepaalde gebieden, soorten en houtopstanden beschermd volgens internationale en nationale regels. Maar welke beschermde waarden zijn er en hoe zijn deze beschermd? Hoe kom je erachter welke waarden beschermd zijn in de invloedsfeer van een project? Kan je een ingreep zomaar uitvoeren of is daar een natuurtoestemming voor nodig in de vorm van een vergunning of maatwerkvoorschrift? Zijn er ook vrijstellingen van de vergunningsplicht? En wat komt er kijken bij een aanvraagprocedure?

Praktische informatie

Datum: donderdag 10 oktober 2024

donderdag 14 november 2024

Duur: 9:00 uur – 17:00 uur

Duur: 1 volle dag, inclusief lunch

Locatie: (onder voorbehoud) in de omgeving van Zutphen

Kosten: € 625,- excl. BTW. 10% korting bij directe aanmelding voor de gevorderdencursus of bij opgave van meer dan 1 werknemer van dezelfde organisatie

Minimaal aantal deelnemers: 6 personen

Aanmelden: Klik hieronder op de knop ‘hier aanmelden’ vul daar het formulier in. Vergeet niet bij de opmerkingen aan te geven welke datum de voorkeur heeft.

Dit wordt behandeld: 

In de Basiscursus natuurwetgeving worden globaal de hoofdlijnen uitgelegd van de natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland. Zo wordt de Omgevingswet behandeld. We richten ons in de cursus op de gebiedsbescherming (Natura 2000), actieve en passieve soortenbescherming en bescherming houtopstanden, waarbij de focus ligt op de toetsing van beheer, onderhoud, ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen aan deze beschermingsregimes. Ook behandelen we de beschermingsregime van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Tevens wordt in een intermezzo het concept van Rechten van Natuur behandeld.

De cursus wordt gegeven door Sander Hunink. De cursus is op HBO-niveau en is bedoeld voor leken en junioren van diverse achtergronden.

Voor wie is deze cursus geschikt:

 • Adviesbureaus en ingenieursbureaus
 • Terrein Beherende Organisaties (TBO’s)
 • Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s)
 • Non-gouvernementele organisaties (NGO’s)
 • Wooncorporaties
 • Bouworganisaties
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Omgevingsdiensten
 • Waterschappen en andere overheden

Dit wordt niet behandeld:

De onderwerpen jacht, schade- en overlastbestrijding, en omgang exoten worden niet worden behandeld. Deze thema’s zijn heel specifiek en vergen een nadere insteek dan tijdens een basiscursus aangeboden kan worden.

Bij het naslagwerk ontvang je nadere informatie en toelichting over de omgevingswet, waaronder stroomschema’s en een overzicht van de natuurwetgeving onder de omgevingswet.

Naslagwerk 

De cursus duurt 1 dag (8 uur) en bestaat uit een mix van theorie en praktijk. We gaan met een casus aan de slag die deels buiten wordt uitgevoerd. Na afloop van de cursus krijg je handig naslagwerk namelijk:

 • Hand-outs van de presentaties
 • USB met achtergrondinformatie & cursus tekst
 • Certificaat van deelname

Incompany

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Daarbij kan ook worden gekozen voor een specifieke, op maat gemaakte lezing of cursus voor bepaalde onderdelen van de natuurwetgeving, van een dagdeel tot een meerdaagse cursus. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.