Cursus

Kleine marters en natuurwetgeving in de praktijk

Iedereen heeft wel eens van ze gehoord, maar weinig mensen krijgen ze  te zien. Door hun verborgen leven blijven ze vaak onopgemerkt. Dat is misschien wel de reden dat kleine marters tot recent slecht beschermd werden in de wet. Sinds 2017 is het tij gekeerd en zijn er steeds meer provincies die wezel, hermelijn en bunzing de noodzakelijke bescherming geven.  Maar bij de toekenning van deze bescherming zijn veel praktische vragen gerezen op onder andere het gebied van onderzoek, maatregelen en inrichting.

Inhoud van de cursus

Stichting Kleine Marters, Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief en MOS Ecologie hebben de krachten gebundeld. Met de eendaagse cursus Kleine marters en natuurwetgeving in de praktijk krijg je up-to-date informatie over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals:

 • Soortenecologie;
 • Habitatbeoordeling;
 • Effectenstudie;
 • Veldonderzoek (methoden en technieken);
 • Bescherming in de Wet natuurbescherming;
 • Mitigatie en compensatie;
 • Valkuilen en aandachtspunten.

De cursus is interactief en van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht. Voorafgaand aan de cursus leveren deelnemers hun leerdoelen, vraagstukken en casussen aan. Op deze manier kunnen we de cursusinformatie aanpassen aan de behoeften die er bij de deelnemers leeft.

Let op! De cursus gaat alleen door bij voldoende aantal deelnemers. Bij voldoende interesse zal de cursus vaker worden gegeven. Nieuwe data zullen op de websites geplaatst worden.

Heb je interesse, maar kan je niet op de aangegeven datum, stuur ons een mail. Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe data.

Incompany

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.

Waar & wanneer

Datum: datum volgt nog

Duur:  9:00 uur – 17:00 uur inclusief lunch

Locatie: (onder voorbehoud) in de omgeving van Zutphen

Kosten: € 495,- excl. BTW maar inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch. Bij twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie bedragen de deelnemers kosten € 465,- (excl. BTW).

Minimaal aantal deelnemers: 6 personen

Aanmelden: Stuur e-mail naar info@natuurinclusief.nl (naam, contact- en factuurgegevens eventuele dieetwensen)

Meer informatie:

Jarno Beijk –  info@natuurinclusief.nl – 0545-723032

Jeroen Mos – info@mos-ecologie.nl – 06 12 77 77 78

Doelgroepen

De cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met kleine marters in combinatie met ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Hierbij valt te denken aan mensen die onderzoek doen, effecten van ingrepen op deze soorten moeten inschatten, maatregelen moeten bepalen om schade aan leefgebied te voorkomen of te verzachten, maar ook mensen of bedrijven die positieve maatregelen willen nemen om deze soorten te stimuleren. Tot deze mensen behoren o.a.:

 • (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus,
 • medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat)
 • medewerkers van natuurbeschermende organisaties (bijv. landschappen en landschapbeheerders), (landschaps-)architecten
 • medewerkers van bouworganisaties of projectontwikkelaars.

Deze cursus wordt gegeven door: