Natuurinclusief Bouwen

Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving waar mensen én dieren prettig samen leven creëer je door natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen. Investeren in groen en biodiversiteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Een groene en diverse leefomgeving heeft positief effect op o.a.:

  • Hittestress
  • Wateroverlast
  • Gezondheid
  • Biodiversiteit

Een natuurinclusieve stad zorgt ervoor dat deze écht tot leven komt als er ook ruimte geboden wordt aan mede-stadsbewoners zoals zangvogels, vleermuizen en insecten. De biodiversiteit stimuleren kan enerzijds door:

  • Creëren van verblijfplaatsen
  • Aanleggen van natuurvriendelijke leefgebieden
  • Uitvoeren van natuurinclusief beheer

Wij van NatuurInclusief kunnen u daarin adviseren en geheel ontzorgen. Wij kunnen u geheel van dienst zijn: van het opstellen van een plan tot het daadwerkelijk uitvoeren in samenwerking met de specialisten van onze business unit Faunus Nature Creations. Samen met ons team van ecologen en landschapsontwerpers zorgen we ervoor dat de openbare ruimte er natuurlijker uit gaat zien. Wij kijken naar kansen, denken in oplossingen en gaan graag de uitdaging aan.

Faunus Nature Creations

Sinds 2018 zijn alle werkzaamheden op gebied van ontwerpen en ontwikkeling van faunavoorzieningen ondergebracht onder de businessunit Faunus Nature Creations. Faunus Nature Creations is dé specialist op het gebied van hoogwaardige faunavoorzieningen met de focus op kwaliteit, functionaliteit en vormgeving. De producten van Faunus voldoen aan de vereisten van de Wet natuurbescherming en worden daarom veelvuldig toegepast bij compensatie en mitigatie. Maar de producten zijn natuurlijk ook zonder verplichting vanuit de wet toe te passen om zo de biodiversiteit een handje te helpen. Faunus heeft standaard maatregelen (zie afbeeldingen hieronder), zoals nestkasten of faunazuilen die veelal worden toegepast in het kader van Natuurinclusief Bouwen. Daarnaast heeft Faunus ook ervaring met inrichtingsplannen en het ontwerpen van maatwerk objecten. Op deze manier wordt er gestreefd om een positieve bijdrage te leveren aan het stimuleren van de biodiversiteit in het stedelijk gebied maar ook er buiten.

Heeft u interesse in advies in natuurinclusief bouwen? Neem gerust contact met ons op of neem een kijkje bij Faunus Nature Creations