Cursus Vleermuizen & Ruimtelijke Ontwikkeling

Datum: 6 september 2022

Slopen, renoveren en bouwen zijn voorbeelden van ruimtelijke ontwikkelingen waar verblijfplaatsen en leefgebieden van vleermuizen in het geding kunnen komen. Een (on)mogelijke combinatie? Nee, maar iedere situatie is anders en vraagt om een goede deskundige inschatting en beoordeling. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan? Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus en projectontwikkelaars als gemeenten en provincies mee te maken hebben. Dit is enerzijds belangrijk voor de ecologie, maar anderzijds ook voor een goede doorgang van ruimtelijke ontwikkelingen.

Met de ééndaagse cursus “Vleermuizen & Ruimtelijke ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en de bescherming van vleermuizen samen kunnen gaan.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod;

 • Wetgeving
 • Impact kappen, slopen, renoveren en isoleren
 • Onderzoek
 • Bepalen functie en essentie leefgebied
 • Beoordelen functionaliteit en gunstige staat van instandhouding
 • Praktisch toepassen mitigatie en compensatie; wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Basisprincipes gebiedsgerichte aanpak
 • Hoe werkt de huidige wetgeving op het gebied van de bescherming van vleermuizen?

Doelgroepen: Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die ecologisch onderzoek doen, effecten van ingrepen op vleermuizen moeten inschatten, maatregelen bepalen om schade aan leefgebied te voorkomen of te verzachten, maar ook mensen die positieve maatregelen willen nemen om deze soortgroep te stimuleren. Tot deze mensen behoren o.a.:

 • (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus;
 • medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat);
 • medewerkers van natuurbeschermende organisaties (bijv. landschappen en landschapsbeheerders)
 • (landschaps-)architecten
 • projectleiders van bouworganisaties of projectontwikkelaars.

Datum: 6 september 2022

Minimaal aantal deelnemers: 5 personen

Bij voldoende interesse zal de cursus vaker worden gegeven. Nieuwe data zullen op de websites geplaatst worden. De cursus gaat alleen door bij voldoende aantal deelnemers.

Locatie: Houten

Kosten: € 429,- (excl. BTW) p.p. inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch. Bij twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie bedragen de deelnemers kosten € 399,- (excl. BTW).

Meer informatie: Meer informatie: Josine de Jongh, info@natuurinclusief.nl, 0545-723032/06-21236422

Aanmelden: Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@natuurinclusief.nl. U kunt zich aanmelden tot 1 week voor de cursusdag. Wacht niet te lang, het aantal deelnemers per cursus is beperkt!

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.

Heb je interesse, maar kan je niet op de aangegeven datum? Stuur ons een mail. Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe data.