Cursus

Natuurbescherming onder de Omgevingswet

Heeft u de Basiscursus Natuurwetgeving gevolgd en wilt u meer weten over de aankomende omgevingswet? Of heet u al kennis van de huidige natuurwetgeving maar zoekt u meer verdieping? Dan is dit de cursus die u zoekt! Voor iedereen die kennis heeft gemaakt met de huidige natuurwetgeving en het natuurbeleid, maar zich wil verdiepen in de natuurbescherming onder de Omgevingswet, is deze cursus een aanrader.

Omgevingswet voor uw project

In deze cursus richten we ons op wat de omgevingswet voor u betekent. Denk daarbij aan onderwerpen als de definitie van een project, wanneer er sprake is van een significant gevolg, het verschil en de inhoud van een voortoets en een passende beoordeling, de toetsing aan het effect van stikstof, de werkwijze van externe saldering, de definitie van verbodsbepalingen (bijvoorbeeld: wat is een nest, voortplantingsplaats of rustplaats?), de definitie van mitigatie en compensatie, hoe je je houdt aan een gedragscode, wat wordt er verstaan onder een soortenmanagementsplan, etc.

De cursus wordt gegeven door Sander Hunink op HBO-niveau en is bedoeld voor medewerkers, die al bekend zijn met natuurwetgeving, van o.a. ecologische adviesbureaus en  terreinbeheerorganisaties maar ook woningcorporaties, gemeenten of andere (semi-)overheden.

Waar & wanneer

Datum: 30 mei 2024

Duur:  9:00 uur – 17:00 uur inclusief lunch

Locatie: (onder voorbehoud) in de omgeving van Zutphen

Kosten: € 595,- excl. BTW of bij directe aanmelding voor de beginnerscursus 10% korting.

Minimaal aantal deelnemers: 6 personen.

Aanmelden: Stuur e-mail naar  info@natuurinclusief.nl (naam, contact- en factuurgegevens eventuele dieetwensen) of meld je aan via de aanmeldknop onderaan deze pagina

Voor wie is deze cursus geschikt:

  • Adviesbureaus en ingenieursbureaus
  • Terrein Beherende Organisaties (TBO’s)
  • Particulier Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s)
  • Wooncorporaties
  • Bouworganisaties
  • Gemeenten
  • Provincies
  • Omgevingsdiensten
  • Waterschappen en andere (semi-)overheden

Wat wordt behandeld

In deze cursus kijken we wat het stelsel Omgevingswet betekent voor de natuurbescherming in Nederland, waarbij per thema een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen. In de cursus zullen belangrijke onderdelen van de heersende natuurwetgeving (Wet natuurbescherming, WABO) en het natuurbeleid (NNN) in Nederland nader worden uitgelegd en op welke wijze deze worden opgenomen in de Omgevingswet. We richten ons op de gebiedsbescherming (Natura 2000, NNN), passieve soortenbescherming en bescherming houtopstanden, waarbij de focus ligt op de toetsing van beheer, onderhoud, ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen aan deze beschermingsregimes. Onder meer aan de hand van jurisprudentie worden de ‘grijze’ gebieden in de natuurwetgeving verkend en wordt toegelicht of de huidige jurisprudentie ook van toepassing zal zijn onder de Omgevingswet.

Wat wordt niet behandeld

De onderwerpen jacht, schade- en overlastbestrijding en omgang exoten worden niet behandeld tijdens de cursus vanwege het specifieke karakter van de onderwerpen.

Naslagwerk

De cursus duurt 1 dag (8 uur, inclusief koffie/thee en lunch) en bestaat uit een mengeling van theoretische en praktijkgerichte blokken. Deelnemers krijgen, naast de hand-outs van de presentaties, een certificaat van deelname en een usb met achtergrondinformatie. Op deze usb staat onder meer de cursus tekst waarin alle behandelde stof nog eens goed uitgeschreven staat. Dit is handig naslagwerk waar op terug te kunnen vallen.

Incompany

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.