Cursus

Huismus en Gierzwaluw & Ruimtelijke Ontwikkeling

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van huismus en gierzwaluw in het geding kunnen komen. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan? Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus, projectontwikkelaars, maar gemeenten en provincies mee te maken hebben. Iedere situatie is anders, maar vraagt toch een goede inschatting en beoordeling. Dit is enerzijds belangrijk voor de ecologie, maar anderzijds ook voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten.

Inhoud van de cursus

Met de ééndaagse cursus “Huismus & Gierzwaluw & Ruimtelijke Ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en bescherming van huismus en gierzwaluw samen kunnen gaan.

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe werkt de huidige wetgeving op het gebied van bescherming van deze soorten?
 • Wanneer is er sprake van een overtreding?
 • Hoe kan een overtreding voorkomen worden?
 • Hoe bepaal ik de functie en essentie van een stuk leefgebied?
 • Wat is de impact van renovatie?
 • Hoe kan ik functionaliteit van het leefgebied behouden?
 • Hoe kan ik de draagkracht vergroten?
 • Hoe beoordeel ik de gunstige staat van instandhouding?
 • Welke onderzoeksmethoden kan ik gebruiken?
 • Wat is een soortenmanagementplan en wat heb ik er aan?
 • Hoe kan ik huismus- en gierzwaluwvriendelijk ontwikkelen?
 • Welke maatregelen moet ik zeker niet nemen?

De cursus wordt gegeven door: Sovon en NatuurInclusief en is in samenwerking met Vogelbescherming Nederland.

Incompany

Deze cursus bieden wij ook ‘in company’ aan, waarbij we gezamenlijk met de opdrachtgever kunnen kijken naar de wensen en leerdoelen van een organisatie, team of afdeling en de te behandelen stof. Neem contact op via info@natuurinclusief.nl of 0545-723032 voor meer informatie.

Waar & wanneer

Datum: nieuwe datum volgt 

Duur:  9:00 uur – 17:00 uur inclusief lunch

Locatie: Natuurplaza in Nijmegen

Kosten: € 429,- (excl. BTW) p.p. inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch. Bij twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie bedragen de deelnemers kosten € 399,- (excl. BTW).

Minimaal aantal deelnemers: 5 personen

Aanmelden: klik hier voor meer informatie.

Meer informatie: Jarno Beijk –  info@natuurinclusief.nl – 0545-723032

Doelgroepen

Iedereen die beroepsmatig te maken kan hebben met huismus en/of  gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan mensen die onderzoek doen, effecten van ingrepen op deze soorten inschatten, maatregelen bepalen om schade aan leefgebied te voorkomen of te verzachten, maar ook mensen of bedrijven die positieve maatregelen willen nemen om deze soorten te stimuleren. Tot deze mensen behoren o.a.:

 • (veld)medewerkers van ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus,
 • medewerkers van (semi-)overheden (bijv. waterschappen, ministeries, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat)
 • medewerkers van natuurbeschermende organisaties (bijv. landschappen en landschapbeheerders), (landschaps-)architecten
 • medewerkers van bouworganisaties.

Let op! De cursus gaat alleen door bij voldoende aantal deelnemers. Bij voldoende interesse zal de cursus vaker worden gegeven. Nieuwe data zullen op de websites geplaatst worden.

Heb je interesse, maar kan je niet op de aangegeven datum, stuur ons een mail. Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe data.

Deze cursus wordt gegeven door en in samenwerking met: